میزان استفاده از “طب سنتی” در سیستم بیمارستانی کشورمان همچنان “صفر” است!

به گزارش خبری تحلیلی تعاون به نقل از تسنیم؛در حالی که تجربیات درمانی اساتید طب سنتی در بیش از یک سال اخیر به‌خوبی گواه این حقیقت بوده که روش‌های درمانی طب سنتی به‌صورت کامل توانایی درمان بیماران وخیم کرونایی را دارد اما همچنان میزان استفاده از “طب سنتی” در سیستم بیمارستانی کشورمان “صفر” است!